UF UNIVERSITY orientation

8. júna 2016

Milí Uniforáci a priaznivci Unifora,

ospravedlňujeme sa, ale veľtrh zahraničných univerzít, ktorý sa mal konať 20. novembra 2019 sa kvôli zásadným organizačným dôvodom konať nebude. Dátum budúceho veľtrhu je odložený na neurčito.

 

Uniforum Universitie’s Fair scheduled for the November 20th, 2019 was canceled due to unforeseen circumstances. We apologize for any inconvenience. Next date is not yet available.

 

ARCHÍV VEĽTRHOV    “FAIR ARCHIVE”

Archive

10.04.2018 VEĽTRH ZAHRANIČNÝCH UNIVERZÍT: Uniforum Orientamento Day 2018 , UFO DAY, Sídlo Bratislavského Samosprávneho kraja, Bratislava

04.04.2017 VEĽTRH TALIANSKYCH UNIVERZÍT: Uniforum Orientamento Day 2017UFO DAY,  Sídlo Bratislavského Samosprávneho kraja, Bratislava

NÁŠ CIEĽ    “OUR MISSION” 

UNIFORUMORIENTAMENTO

 

Jedným z hlavných cieľov Uniforum University Orientation je organizácia medzinárodného veľtrhu zahraničných vysokých škôl na Slovensku. Veľtrh ponúka študentom jedinečnú príležitosť vybrať si školu zo zaujímavej ponuky kvalitných univerzít a nadviazať priamy kontakt s ich reprezentantmi.

One of The primary mission of Uniforum University Orientation is organizing international university fairs in Slovakia. This kind of fairs provides our students an opportunity to gather information about the foreign universities and choose their future higher education abroad. 

UNIFORUM FB GROUPS

UNIFORUM GROUPSUniforum Orientation povedie záujemcov o vysoké školy v zahraničí krok za krokom pri nadväzovaní kontaktov s univerzitami, vyplňovaní prihlášok, pri hľadaní štipendií, výberu fakulty a to na základe ich záujmov a ambícií. Takisto Uniforum Orientamento poskytne informácie o potrebných dokumentoch či administratívnych záležitostiach, o ktorých častokrát študenti nevedia.

 

Uniforum Orientation will lead university graduates step by step to establish contacts with universities, fill in applications, search for scholarships, and select faculty based on their interests and ambitions. Uniforum Orientamento will also provide information about the necessary documents or administrative matters that many students often do not know.

FIND US ON FACEBOOK

UNIFORUM ITALIA
UNIFORUM UNITED KINGDOM
UNIFORUM FRANCE
UNIFORUM POLSKA
UNIFORUM DEUTSCHLAND
UNIFORUM ÖSTERREICH
UNIFORUM DANMARK

Facebook groups

 

WORK IN PROGRESS

New Website soon

Pripravujeme pre vás novú platformu Unifora. Už čoskoro sa bude dať prihlásiť do jednotlivých skupín a na veľtrhy aj cez našu stránku.