UF UNIVERSITY orientation

8. júna 2016

UF UNIVERSITY FAIR  2019

 

Cover Website (1)

 

Kedy: 20 november 2019

Kde: Bratislava

Miesto konania: čoskoro zverejníme

Názov: UF UNIFORUM UNIVERSITY FAIR 2019

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Po dvoch predošlých a úspešných ročníkoch veľtrhu zahraničných univerzít sme radi, že vás môžeme pozvať už na tretí ročník uniforáckeho veľtrhu zahraničných univerzít. Toto podujatie vám poskytne možnosť priameho kontaktu so zástupcami zahraničných vysokých škôl, ktorí sa prídu prezentovať. Tu nájdete odpovede na všetky vaše otázky ohľadom štúdijných programov, bývania na internátoch a možnostiach, ktoré ponúkajú univerzitné kampusy. Informácie, ktoré vám môžu pomôcť pri výbere tej správnej univerzity.

Uniforum vám ponúka stretnutie priamo so zástupcami týchto univerzít, ktorý osobne prídu do Bratislavy. Budete ich môcť spoznať a porozprávať sa s nimi tvárou v tvár. Každý z vás bude mať rovnakú možnosť osobného kontaktu, aby dostal informácie, ktoré sa týkajú nielen študijných programov, ale aj štipendií a ďalších možnostiach financovania štúdia. Takisto vám po návšteve veľtrhu bude jasnejší proces prihlasovania na zahraničné vysoké školy – ďalší z dôvodov, prečo sa zastaviť osobne a nehľadať tieto informácie na internete.

Štúdium v zahraničí, nieje iba pre elitu. Každý má rovnakú šancu. Príď sa informovať o tvojich možnostiach a nepremeškaj túto príležitosť.

 

ABOUT THE FAIR

 

Date: 20. November 2019

Place: Bratislava, Slovakia

Venue: to be defined early

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

The International UF University Fair is back. After last two successful editions, it is our pleasure to announce and invite you to the 3rd edition of the Uniforum University Fair 2019 taking place in the heart of Europe, in the Slovak Capital – Bratislava.

This fair provides an opportunity for attendees to speak with representatives from different universities about programs, campus life and anything else that may help you make a decision about which university to choose.

The chance to meet universities face to face, by interacting with official representatives and alumni, is a key benefit of university events such as UF University fair. Students get immediate personalized answers to their questions, find out more information about the programs and funding opportunities and get an idea of the application process – all reasons to attend in person, rather than online research.

 

Everyone has the same opportunity to study abroad. Come and don’t miss this chance to know your possibilities.

 

ARCHÍV VEĽTRHOV    “FAIR ARCHIVE”

Archive

10.04.2018 VEĽTRH ZAHRANIČNÝCH UNIVERZÍT: Uniforum Orientamento Day 2018 , UFO DAY, Sídlo Bratislavského Samosprávneho kraja, Bratislava

04.04.2017 VEĽTRH TALIANSKYCH UNIVERZÍT: Uniforum Orientamento Day 2017UFO DAY,  Sídlo Bratislavského Samosprávneho kraja, Bratislava

NÁŠ CIEĽ    “OUR MISSION” 

UNIFORUMORIENTAMENTO

 

Jedným z hlavných cieľov Uniforum University Orientation je organizácia medzinárodného veľtrhu zahraničných vysokých škôl na Slovensku. Veľtrh ponúka študentom jedinečnú príležitosť vybrať si školu zo zaujímavej ponuky kvalitných univerzít a nadviazať priamy kontakt s ich reprezentantmi.

One of The primary mission of Uniforum University Orientation is organizing international university fairs in Slovakia. This kind of fairs provides our students an opportunity to gather information about the foreign universities and choose their future higher education abroad. 

UNIFORUM FB GROUPS

UNIFORUM GROUPSUniforum Orientation povedie záujemcov o vysoké školy v zahraničí krok za krokom pri nadväzovaní kontaktov s univerzitami, vyplňovaní prihlášok, pri hľadaní štipendií, výberu fakulty a to na základe ich záujmov a ambícií. Takisto Uniforum Orientamento poskytne informácie o potrebných dokumentoch či administratívnych záležitostiach, o ktorých častokrát študenti nevedia.

 

Uniforum Orientation will lead university graduates step by step to establish contacts with universities, fill in applications, search for scholarships, and select faculty based on their interests and ambitions. Uniforum Orientamento will also provide information about the necessary documents or administrative matters that many students often do not know.

FIND US ON FACEBOOK

UNIFORUM ITALIA
UNIFORUM UNITED KINGDOM
UNIFORUM FRANCE
UNIFORUM POLSKA
UNIFORUM DEUTSCHLAND
UNIFORUM ÖSTERREICH
UNIFORUM DANMARK

Facebook groups

 

WORK IN PROGRESS

New Website soon

Pripravujeme pre vás novú platformu Unifora. Už čoskoro sa bude dať prihlásiť do jednotlivých skupín a na veľtrhy aj cez našu stránku.