Stáže

19. novembra 2016

Ak chcete podčiarknúť vaše akademické vzdelanie odbornou praxou, vďaka neustále rozvíjajúcej sa sieti našich profesionálnych partnerov, Vám ponúkame nasledujúce možnosti:

Studio Morandini e Associati

Italianskonslting s.r.o.

Na ponuke stáži neustále pracujeme a táto sekcia bude priebežne aktualizovaná.

Váš Uniforum tím.