Partneri

19. novembra 2016

Studio Morandini e Associati

SMA je advokátska a poradenská kancelária so sídlami v Taliansku (Rím) od roku 1970, v Španielsku (Madrid) od roku 1972, v Albánsku (Tirana) od roku 1986 a na Slovensku (Bratislava) od roku 2007.

Ako multidisciplinárna sieť je SMA schopná zabezpečiť ucelenú asistenciu prostredníctvom svojich odborníkov vyškolených v rôznych oblastiach, a taktiež  právne poradenstvo v koordinácií s inými odbornými oblasťami ako napríklad s daňovými poradenstvom, business & risk advisory, public affairs a technickou podporou pri rôznych operáciách (napr. verejné obstarávania, fúzie a akvizície, zakladanie pobočiek, trhové príležitosti, obchodné rokovania, atď.)

SMA, prostredníctvom vlastných advokátskych kancelárií, poskytuje právne poradenstvo vo všetkých oblastiach korporátneho, obchodného, občianskeho a správneho práva, a to na národnej, ako aj na medzinárodnej úrovni.
V ekonomickom prostredí, ktoré je čoraz komplexnejšie, je hlavným cieľom spoločnosti poskytnúť klientom inovatívnu, včasnú a účinnú asistenciu, a preto už viac než štyridsať rokov stojí po boku talianskych spoločností vo svete a zahraničných spoločností v Taliansku.


Associazione Culturale Slovacca

Associazione Culturale Slovacca je Slovenská kultúrna asociácia, ktorá združuje slovenských a talianskych študentov i priateľov Slovenska.

Podieľa sa na organizácii spoločensko-kultúrnych podujatí na pôde Alma Mater
Studiorum – Bolonskej univerzity so sídlom vo Forlì v spolupráci s Lektorátom slovenského jazyka a kultúry na Alma Mater Studiorum – Bolonskej univerzity so sídlom vo Forlì a honorárnym konzulátom SR pre región Emilia-Romagna.

Prezidentom asociácie je dott. Fabio Zanni.


Buongiorno Slovacchia

 

 

 

 

 


ItalianskonsultingITALIANSKONSULTING, s.r.o. bola založená na Slovensku v roku 2011 a je členom Taliansko-Slovenskej obchodnej komory (Camera di Commercio Italo-Slovacca). Poskytuje všeobecné a odborné vzdelávanie v talianskom jazyku slovenským inštitúciám a spoločnostiam. Ponúka širokú škálu poradenských služieb a tlmočnícke a prekladateľské služby. Každoročne organizuje podnikateľské misie na podporu internacionalizácie talianskych firiem na slovenskom trhu. Je partnerom medzinárodnej neziskovej asociácie ASPIM EUROPA (Asosiácia služieb pre malé a stredné podniky) so sídlom v Turíne. V júli 2012 realizovala prvý ročník Medzinárodného festivalu „DNI TALIANSKO-SLOVENSKÉHO PRIATEĽSTVA“, pod záštitou talianskych a slovenských inštitúcií. Za rok 2014 získala dva významné ocenenia a certifikáty, Bisnode Slovensko a Dun & Bradstreet. Patrila do exkluzívnej skupiny 5,4 % slovenských firiem, ktoré mohli používať certifikáciu A ako symbol najvyššieho ratingového hodnotenia.

Bola jedna zo slovenských firiem vybraných Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, aby sa zučastila na „ Slovensko-talianske obchodné fórum“. Bola tiez súčasťou podnikateľskej misie, vedenej Štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý otvoril seminar „Explore Slovak business potential“ pri príležitosti prezentácie slovenského pavilónu na svetovej výstave EXPO Milano 2015. Bola oficiálnym partnerom „Slovenskej kooperačnej burze 2015“, organizovaná Slovenskej agenture pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý už od roku 2007 je najväčším a najprestížnejším stretnutím slovenských a zahraničných podnikateľov na Slovensku. Na závere mája 2016 bola partnerom podnikateľského workshopu pod názvom „Projekty zamerané na energetiku, infraštruktúru a životné prostredie na Slovensku a v Taliansku “ a zúčastnila sa na stretnutia B2B, ktoré boli organizované Taliansko- slovenským konzorciumom pre energetický priemysel a Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Taliansku v spolupráci so SARIOM.


 Rufa_logo


IULM_logo - Copy