Talianske regionálne štipendiá

Chystáš sa zapojiť do konkurzu o talianske regionálne štipendium? Uniforum ti prináša stručný prehľad najčastejších otázok a odpovedí ohľadom týchto štipendií.

 

Prečo sú tieto štipendiá také žiadané? Čo všetko pokrývajú? Ako si o ne požiadať? Ako sa zapojiť do konkurzu a všetky dôležité informácie a odkazy na stránky nájdeš práve tu! Prečítaj si článok a nájdi aj ty odpovede na tvoje otázky.

<a href=”http://www.freepik.com”>Designed by Yanalya / Freepik</a>

 

O aký druh štipendií sa jedná?

Regionálne štipendiá sú tie najžiadanejšie štipendiá v Taliansku. Sú hradené zo zdrojov jednotlivých samosprávnych krajov Talianska ( v taliančine „ le Regioni“), ktoré dostávajú peniaze od Ministerstva školstva. Regionálne štipendiá sú tie najžiadanejšie, pretože ich výška je veľmi lákavá. Pri štúdiu na verejných vysokých školách v Taliansku dostávajú študenti finančnú pomoc okolo 3-tisíc eur ročne.

 

Čo všetko pokrýva?

Štipendium vo väčšine prípadov zahŕňa oslobodenie od platenia školného, bezplatné stravovanie v školskej jedálni a poskytnutie finančnej pomoci. Výška finančnej pomoci nie je všade rovnaká a závisí od viacerých faktorov, Skoro každá univerzita dáva študentom možnosť ubytovania na internátoch. Poplatky za internát sú vymerané na základe príjmu rodiny, ale je možné, že vám bude pridelený aj zadarmo.

 

Kto si môže požiadať o regionálne štipendium?

O tieto štipendiá môžu žiadať všetci tí, ktorí sa prihlásia do konkurzu o regionálne štipendium. Tento konkurz sa opakuje každoročne a má presne stanovené kritéria, ktoré musí žiadateľ spĺňať.

 

O aké kritériá sa jedná?

Každá univerzita si stanovuje vlastné kritériá ako aj výšku podpory. Jedná sa o kritériá ohľadom výšky príjmu a o rodinnej situácií žiadateľa a neskôr sa jedná aj o prospechové podmienky, ktoré bude musieť študent spĺňať. Prvý rok je štipendium prideľované na základe ekonomickej situácie. Od druhého ročníka vyššie sa berie do úvahy aj prospech študenta na vysokej škole.

 

Ako sa zapojiť do konkurzu o regionálne štipendium?

V prvom rade, sa treba ísť čím skôr informovať do regionálnej agentúry tzv. „Azienda per il Diritto Allo Studio“ na univerzite, ktorú ste si vybrali, alebo na ich webovej stránke. Zoznam všetkých regionálnych agentúr v Taliansku nájdete tu.

Takisto si treba pozorne prečítať podmienky, ktoré sú zahrnuté v tzv. štipendijnej výzve (v taliančine „il bando“) jednotlivej regionálnej agentúry vašej vybranej univerzity. „Il Bando“ býva k dispozícií online už od júla a uzávierka pre podávanie žiadostí býva koncom augusta/začiatkom septembra.

 

Podľa čoho sa hodnotí výška príjmu a rodinná situácia žiadateľa?

Tá sa bude hodnotiť podľa indikátora ISEE (v taliančine „ Indicatore della Situazione Economica Equivalente), čo je v podstate koeficient všeobecnej ekonomickej situácie rodiny a stanoví sa na základe výšky príjmov rodičov, alebo žiadateľa a majetku rodiny.

 

Kde si je možné vybaviť potvrdenie o výške príjmu rodiny?

Potvrdenie o výške príjmu sa dá vybaviť aj na talianskej ambasáde v Bratislave. Tak ako pri zápise na školu v Taliansku tak aj pri žiadosti o štipendium budú od vás pýtať potvrdenie o výške príjmov vašej rodiny, ktoré musí byť preložené do taliančiny súdnym prekladateľom. Potvrdenie o príjme preložené do taliančiny je zároveň potrebné overiť Apostillou na krajskom súde. Takto overený príjem rodiny, originál a jednu kópiu, je treba spolu s čestným vyhlásením o zložení rodiny a fotokópiou pasu alebo občianskeho preukazu priniesť na ambasádu. Ambasáda vám vydá potvrdenie o výške príjmu rodiny tzv. ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Je potrebné si vopred dohodnúť stretnutie na ambasáde.

Talianske veľvyslanectvo v Bratislave už nevydáva potvrdenia o výške príjmu. Za účelom získania potvrdenia o výške ISEE, resp. ISEE parificato je potrebné sa obrátiť na CAF (Centro di assistenza fiscale) v Taliansku. Takýchto centier je v každom meste v Taliansku veľmi veľa, stačí si vybrať (stránka CAF).

 

Kde nájdeš štipendijné výzvy?

Dajú sa stiahnuť z internetu. Tu nájdete odkazy na štipendijné výzvy (v taliančine „i bandi“), alebo zatiaľ predbežné informácie k jednotlivým regionálnym štipendiám. 

 

 

 

Pre viac informácií kontaktuj nás na uniforum@uniforum.sk.

 

Sleduj nás na facebooku a pridaj sa do Unifora do skupiny Uniforum. V našej skupine aktívne spolupracujeme a vymieňame si dôležité informácie týkajúce sa štúdia v zahraničí, štipendií, pracovných ponúk a informácií o programe Erasmus+.

 

Pridaj sa k nám a staň sa aj ty „uniforákom“!