Talianske regionálne štipendiá

Chystáš sa zapojiť do konkurzu o talianske regionálne štipendium? Uniforum ti prináša stručný prehľad najčastejších otázok a odpovedí ohľadom týchto štipendií.

 

Prečo sú tieto štipendiá také žiadané? Čo všetko pokrývajú? Ako si o ne požiadať? Ako sa zapojiť do konkurzu a všetky dôležité informácie a odkazy na stránky nájdeš práve tu! Prečítaj si článok a nájdi aj ty odpovede na tvoje otázky.

<a href=”http://www.freepik.com”>Designed by Yanalya / Freepik</a>

 

O aký druh štipendií sa jedná?

Regionálne štipendiá sú tie najžiadanejšie štipendiá v Taliansku. Sú hradené zo zdrojov jednotlivých samosprávnych krajov Talianska ( v taliančine „ le Regioni“), ktoré dostávajú peniaze od Ministerstva školstva. Regionálne štipendiá sú tie najžiadanejšie, pretože ich výška je veľmi lákavá. Pri štúdiu na verejných vysokých školách v Taliansku dostávajú študenti finančnú pomoc okolo 3-tisíc eur ročne.

 

Čo všetko pokrýva?

Štipendium vo väčšine prípadov zahŕňa oslobodenie od platenia školného, bezplatné stravovanie v školskej jedálni a poskytnutie finančnej pomoci. Výška finančnej pomoci nie je všade rovnaká a závisí od viacerých faktorov. Skoro každá univerzita dáva študentom možnosť ubytovania na internátoch. Poplatky za internát sú vymerané na základe príjmu rodiny, ale je možné, že vám bude pridelený aj zadarmo.

 

Kto si môže požiadať o regionálne štipendium?

O tieto štipendiá môžu žiadať všetci tí, ktorí sa prihlásia do konkurzu o regionálne štipendium. Tento konkurz sa opakuje každoročne a má presne stanovené kritéria, ktoré musí žiadateľ spĺňať.

 

O aké kritériá sa jedná?

Každá univerzita si stanovuje vlastné kritériá ako aj výšku podpory. Jedná sa o kritériá ohľadom výšky príjmu a o rodinnej situácií žiadateľa a neskôr sa jedná aj o prospechové podmienky, ktoré bude musieť študent spĺňať. Prvý rok je štipendium prideľované na základe ekonomickej situácie. Od druhého ročníka vyššie sa berie do úvahy aj prospech študenta na vysokej škole.

 

Ako sa zapojiť do konkurzu o regionálne štipendium?

V prvom rade, sa treba ísť čím skôr informovať do regionálnej agentúry tzv. „Azienda per il Diritto Allo Studio“ na univerzite, ktorú ste si vybrali, alebo na ich webovej stránke. Zoznam všetkých regionálnych agentúr v Taliansku nájdete tu.

Takisto si treba pozorne prečítať podmienky, ktoré sú zahrnuté v tzv. štipendijnej výzve (v taliančine „il bando“) jednotlivej regionálnej agentúry vašej vybranej univerzity. „Il Bando“ býva k dispozícií online už od júla a uzávierka pre podávanie žiadostí býva koncom augusta/septembra.

 

Podľa čoho sa hodnotí výška príjmu a rodinná situácia žiadateľa?

Tá sa bude hodnotiť podľa indikátora ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) s protokolovaným číslom od Úradu INPS ( Istituto Nazionale Previdenza Sociale) a podľa indikátora ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente).

Jedná sa o koeficienty všeobecnej ekonomickej situácie rodiny a sú stanovené na základe výšky príjmov rodičov alebo žiadateľa a majetku rodiny.

 

Kde si je možné vybaviť potvrdenie o výške príjmu rodiny?

Tak ako pri zápise na školu v Taliansku tak aj pri žiadosti o štipendium budú od vás pýtať potvrdenie o výške príjmov vašej rodiny (rodičia a vy), ktoré musí byť preložené do taliančiny súdnym prekladateľom. Potvrdenia o príjmoch preložené do taliančiny je zároveň potrebné overiť Apostillou na krajskom súde. Takto overené príjmy rodiny, originály a jednu kópiu, je treba spolu s čestným vyhlásením o zložení rodiny a fotokópiou pasu alebo občianskeho preukazu priniesť so sebou na Úrad CAF (Centro di assistenza fiscale) v Taliansku za účelom získania potvrdenia o výške ISEE, resp. ISEEU parificato. Takýchto centier je v každom meste v Taliansku veľmi veľa, stačí si vybrať (stránka CAF).

 

Kde nájdeš štipendijné výzvy?

Dajú sa stiahnuť z internetu. Tu nájdete odkazy na štipendijné výzvy (v taliančine „i bandi“), alebo zatiaľ predbežné informácie k jednotlivým regionálnym štipendiám. 

 

 

 

Pre viac informácií kontaktuj nás na uniforum@uniforum.sk.

 

Sleduj nás na facebooku a pridaj sa do Unifora do skupiny Uniforum. V našej skupine aktívne spolupracujeme a vymieňame si dôležité informácie týkajúce sa štúdia v zahraničí, štipendií, pracovných ponúk a informácií o programe Erasmus+.

 

Pridaj sa k nám a staň sa aj ty „uniforákom“!

 

 

 

 

Informácie v tomto článku majú iba informatívny charakter, administrátor ani autor článku nezodpovedajú za presnosť informácií.