Stáž v Studio Morandini e Associati

Stáž sprostredkovaná

Fórum slovenských študentov na zahraničných univerzitách
UNIFORUM

Advokátska kancelária Studio Morandini e Associati

Studio Morandini e Associati

Miesto stáže:             Via Flaminia 79, Rím, Taliansko

Dĺžka stáže:               minimálne 3, maximálne 6 mesiacov

Termín nástupu:        ihneď

Plat/Odmena:            Erasmus Placement / Erasmus pre mladých podnikateľov

Vzdelanie:                  študent alebo absolvent vysokej školy, odbor – PRÁVO

Jazyky:                      taliansky jazyk, anglický jazyk

Náplň stáže:
Stážista bude pracovať v kolektíve advokátov partnerskej kancelárií Unifóra, ktoré má sídlo v Ríme a tým bude mať možnosť naučiť sa a zdokonaliť sa v talianskych právnych predpisoch a pojmoch. Zároveň to bude jedinečná príležitosť spoznať prácu v advokátskej kancelárií, porozumieť jej celkovej štruktúre a organizácií a nabrať dôležité skúsenosti a často vyžadavanú prax v tomto odbore.

Ako sa prihlásiť:
Pošlite životopis na uniforum@uniforum.sk a do predmetu správy zadajte “Vaše meno – stáž v SMA”.

Výberové konanie:
Uniforum ponúkne advokátskej kancelárii najlepších pre-selektovaných uchádzačov na základe životopisu a prípadného pohovoru cez skype.

O spoločnosti:
SMA je advokátska a poradenská kancelária so sídlami v Taliansku (Rím) od roku 1970, v Španielsku (Madrid) od roku 1972, v Albánsku (Tirana) od roku 1986 a na Slovensku (Bratislava) od roku 2007.

Ako multidisciplinárna sieť je SMA schopná zabezpečiť ucelenú asistenciu prostredníctvom svojich odborníkov vyškolených v rôznych oblastiach, a taktiež  právne poradenstvo v koordinácií s inými odbornými oblasťami ako napríklad s daňovými poradenstvom, business & risk advisory, public affairs a technickou podporou pri rôznych operáciách (napr. verejné obstarávania, fúzie a akvizície, zakladanie pobočiek, trhové príležitosti, obchodné rokovania, atď.)

SMA, prostredníctvom vlastných advokátskych kancelárií, poskytuje právne poradenstvo vo všetkých oblastiach korporátneho, obchodného, občianskeho a správneho práva, a to na národnej, ako aj na medzinárodnej úrovni.

V ekonomickom prostredí, ktoré je čoraz komplexnejšie, je hlavným cieľom spoločnosti poskytnúť klientom inovatívnu, včasnú a účinnú asistenciu, a preto už viac než štyridsať rokov stojí po boku talianskych spoločností vo svete a zahraničných spoločností v Taliansku.