RUFA – Rome University of Fine Arts

RUFA …. my university? Why not!

RUFA_logo

Dňa 6. Mája 2017 sa v Ríme konal Deň otvorených dverí súkromnej vysokej školy výtvarných umení „Rome University of Fine Arts“- RUFA.

Táto škola je multidisciplinárne vzdelávacie centrum legálne uznané Ministerstvom školstva Talianskej republiky, univerzity a výskumu (MIUR). RUFAponúka štúdium a inovatívne kurzy v oblasti umenia, dizajnu a komunikácie a bola jednou z univerzít, ktoré sa zapojili do účasti na Uniforum Orientamento Day.

RUFA-Open-Day_02

Uniforum Orientamento Day je veľtrh talianskych univerzít, ktoré Uniforum zorganizovalo 4. Apríla 2017 na Sídle Bratislavkého Samosprávneho kraja za účasti Talianskeho kultúrneho inštitútu a za morálnej a finančnej podpory sponzorov Unifora, ktorých nájdete v sekcii partneri na tu prítomnej stránke.

Keďže „RUFA“ sa zapáčila študentom, ktorí sa zúčastnili na veľtrhu a vieme, že spraviť si len tak výlet do Ríma, môže byť pre študentov komplikované, rozhodli sme sa prijať pozvanie na Open Day 2017 a za naše občianske združenie sa na tomto dôležitom informačnom dni zúčastnila naša kolegyňa Dott.ssa Žaneta Mokosová.
Žaneta sa počas návštevy na tejto škole dostala k informáciám, ktoré môžu byť pre budúcich študentov tejto školy dôležité, prezrela a pofotila celý univerzitný kampus, aby vás mohla dnes informovať o všetkom, čo vás na tejto škole zaujíma.

Kvôli vysokému počtu zúčastnených, viac ako 700 ľudí, bol RUFA Open Day rozdelený do turnusov. Program sa začínal uvítacím stretnutím v priestoroch kina „Admiral“, kde prof. Fabio Mongelli otvoril stretnutie oficiálnym príhovorom a Dott. René Angeramo v zápätí predstavil študentom odbory a kurzy, ktoré je možné študovať na tejto prestížnej škole.

 

RUFA-Open-Day_03

RUFA-Open-Day_04

Univerzita RUFA ponúka bakalárske štúdium:

 • Graphic Design
 • Design
 • Cinema
 • Fotografia
 • Scenografia
 • Pittura
 • Scultura

A magisterské štúdium:

 • Visual and Innovation Design
 • Multimedia
 • Art Design
 • Computer animation and special effects
 • Arte Cinematografica
 • Scenografia
 • Grafica d’Arte
 • Pittura
 • Scultura
 • Decorazione

RUFA okrem týchto odborov ponúka široký výber post graduálnych kurzov a pre tých, čo majú záujem o doktorandské štúdium, aj o takej možnosti sa dá pri tejto škole uvažovať. V prípade záujmu a o viac info nás neváhajte kontaktovať.

Čo bolo naozaj veľmi zaujímavé a upútavé počas stretnutia v priestoroch kina „Admiral“ boli hlavne študenti, ktorí účastníkom porozprávali o ich študentskom živote na škole, o tom kde a na akých prestížnych miestach im RUFA umožnuje stážovať a zdokonalovať ich prax vo vybraných odboroch, aké skvelé aktivity a podujatia pripravuje škola, a aké výnimočné možnosti majú študenti, ktorí na tejto škole vyštudujú. Dôkazom boli aj mená partnerov, s ktorými Univerzita spolupracuje ako napríklad: La Galeria Nazionale, MTV, Olivetti, Teatro dell’Opera di Roma, University of Arts of London a mnohí ďalší.

RUFA-Open-Day_05
Výpovede boli veľmi presvedčivé a povzbudzujúce, bolo vidieť, že sa študentom na škole páči a sú veľmi spokojní.

Po skončení prvého stretnutia v kine, sa účastníci presunuli do jednotlivých pavilónov univerzitného kampusu. Od minulého roku sa RUFA teší novému krásnemu pavilónu pre bakalárske študijné odbory ako: Scenografia, Pittura a Scultura a magisterské (dvojročné) štúdijné odbory: Arti Visive e Scenografia. Tento nový moderný pavilón sa nachádza v oblasti San Lorenzo di Roma a pre študentov je zabezpečená kyvadlová doprava zdarma.

RUFA-Open-Day_06

Ďalšie pavilóny sa nachádzajú v oblasti Trieste di Roma, kde sa študujú bakalárske štúdijné odbory ako: Design, Graphic Design, Fotografia, Cinema, Scenografia a dvojročné magisterské odbory: Design, Media Arts, Fotografia.

RUFA-Open-Day_07

V priestoroch pavilónu sa nachádza aj nádherná univerzitná knižnica, vybavená kvalitnými počítačmi Apple s mnohými potrebnými programami a laboratória pre každý odbor.

RUFA-Open-Day_08
Obľúbeným miestom v tejto lokalite je však „RUFART caffè bar“- školský bar, kde si študenti každodenne vymieňajú skúsenosti a trávia spolu čas pri vynikajúcej talianskej kávičke.

V jednotlivých pavilónoch boli pre účastníkov pripravené veľmi zaujímavé workshopy, na ktorých sa zúčastnení mohli nielen čo to priučiť a dozvedieť, ale aj vytvoriť vlastné výrobky, ktoré si potom odniesli domov. Napríklad v pavilóne pre Design si pod dozorom prof. Ely Rosenberg mohli študenti vyrobiť vlastnú lampu a prezerať expozície a výsledky práce študentov, ktorí študujú design.
V pavilóne pre Scenografiu, sa účastníci na pár minút stali súčasťou profesionálneho filmovania pri príprave filmu.

RUFA-Open-Day_09

RUFA-Open-Day_10

Tento príjemný deň bol zakončený bohatým občerstvením, ktorý bol zadarmo ponúknutý všetkým účastníkom. Cocktail sa mimochodom uskutočnil v priestoroch druhého RUFA caffè baru s názvom „Terazza Rufa Space“.

RUFA-Open-Day_11
RUFA je našou partnerskou školou pretože veríme v jej kvalitu a profesionálny prístup k študentom.
Pre viac informácií, alebo v prípade záujmu o túto školu nás kontaktujte.