Prvé oficiálne stretnutie UNIFORA

Prvé oficiálne stretnutie UNIFORA sa konalo v Ríme

Slovenský inštitút v Ríme a Veľvyslanectvo SR v Ríme podporili iniciatívu slovenských študentov pôsobiacich v Taliansku na vytvorenie siete s názvom UNIFORUM, ktorej cieľom je nadviazanie vzájomných kontaktov, výmena informácií v perspektíve budovania študijnej a profesionálnej kariéry a organizovanie meetingov s významnými predstaviteľmi odborného, kultúrneho a akademického zamerania.

Prvé oficiálne stretnutie UNIFORA, ktoré združuje slovenských študentov a absolventov talianskych univerzít a talianskych študentov slovenského jazyka, sa konalo dňa 18. februára 2016 na pôde Slovenského inštitútu v Ríme pod názvom „Našli sme sa!“. Na otvorení sa zúčastnili veľvyslanec Slovenskej republiky v Taliansku Ján Šoth a riaditeľ Slovenského inštitútu v Ríme Peter Dvorský, ktorí ocenili nielen iniciatívu založenia združenia v kontexte vzájomnej podpory a pomoci, ale predovšetkým v následnom prínose využitia skúseností získaných počas štúdia v Taliansku v domácom kontexte.

Súčasťou trojdňového pracovného stretnutia (18.-20. februára 2016) slovenských univerzitných študentov a doktorandov v rôznych študijných odboroch (politické vedy, medzinárodné vzťahy, ekológia, neurológia, kanonické právo a iné) z takmer všetkých regiónov Talianska boli workshopy a stretnutia so zástupcami Slovenského inštitútu a Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Ríme, ale aj návšteva sídla FAO a Senátu Talianskej republiky.

Článok bol pôvodne publikovaný na stránke Slovenského inštitútu v Ríme (odkaz).