Dichiarazione di valore – postup pri overovaní maturitného vysvedčenia pre vysoké školy v Taliansku

Chystáš sa na vysokú školu do Talianska? Potrebuješ si vybaviť “Dichiarazione di valore” ? Aký je postup pri overovaní tvojho maturitného vysvedčenia? Čo všetko ťa čaká a neminie?

 

pencils-1280558_1920

 

Milí študenti,

 

mnohí z vás sa na nás obracajú s otázkami ohľadne osvedčenia maturitného vysvedčenia pred zápisom na vysokú školu do Talianska. Nezabudnite, že uniforum vytvorilo sieť slovenských študentov v Taliansku. V spoločnej skupine na facebooku si vymieňame potrebné informácie o všetkom, čo nám napadne a s čím máme problém. Pridaj sa aj ty do skupiny Uniforum Orientamento, ak ešte len hľadáš vysokú školu v Taliansku, alebo do skupiny Uniforum, ak už si si vybral a jednoducho chceš s nami zostať v kontakte. Je dôležité pomáhať si v zahraničí!

Aby sa však dôležité informácie a rady dostali ku všetkým vám, prečítajte si postup pri overovaní maturitného vysvedčenia, čo všetko k tomu potrebujete a odkazy na dôležité stránky.

 

103965-OM4NBP-808<a href=”http://www.freepik.com”>Designed by Freepik</a>
  1. APOSTILLA OD MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU: originál maturitného vysvedčenia by mal študent predložiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré ho opatrí pečiatkou „apostilla“.
  2. NOTÁRSKY OVERENÁ KÓPIA: takto oapostillované maturitné vysvedčenie si dá študent overiť u notára a nechá si vyhotoviť notársky overenú kópiu (kópia musí byť overená notárom, nie pracovníkom).
  3. PREKLAD SÚDNYM PREKĽADATEĽOM: overenú kópiu dá študent súdnemu prekľadateľovi na preklad do talianskeho jazyka. Zoznam súdnych prekľadateľov nájdete na stránke Talianskeho veľvyslanectva v Bratislave.
  4. APOSTILLA OD KRAJSKÉHO SÚDU: preklad vysvedčenia zviazaný s overenoou kópiou predloží študent příslušnému krajskému súdu, a ten mu dá ďalšie dve „apostilla“: prvou overí podpis súdneho prekľadateľa a druhou overí podpis notára.
  5. OSVEDČENIE VYSVEDČENIA NA TALIANSKOM VEĽVYSLANECTVE: študent/žiadateľ o osvedčenie (dichiarazione di valore) predkladá veľvyslanectvu celú dokumentáciu (vysvedčenie/maturitnú skúšku) dvojmo, t.j. preložené a apostillované maturitné vysvedčenie a jednu neoverenú kópiu všetkých strán preloženého a apostillovaného maturitného vysvedčenia.

 

NEZABUDNI :

  • okrem vyššie uvedených dokladov treba na veľvyslanectvo priniesť kópiu občianskeho preukazu (prípadne pas), vyplnenú žiadosť a čestné prehlásenie o dĺžke štúdia.
  • žiadosť sa predkladá osobne na Konzulárnom oddelení Talianskeho veľvyslanectva v Bratislave (Palisády 49, 811 06 Bratislava, vchod pre verejnosť je z Kuzmányho ulice). Je nutné si vopred dohodnúť stretnutie cez email, alebo telefonicky, alebo poveriť tretiu osobu (splnomocnenie uvedené na žiadosti v spodnej časti žiadosti).
  • Veľvyslanectvo si účtuje konzulárny poplatok.

Žiadosť o osvedčenie aj čestné prehlásenie nájdeš na stránke Talianskeho veľvyslanectva v Bratislave.

 

 

CO S MATURITNYM VYSVEDCENIM