Maestro Peter Dvorský sa stal čestným členom UNIFORA

Peter Dvorský preberá list Čestného člena Unifora

S radosťou Vám oznamujeme, že dňa 17 júna 2016 sa Peter Dvorský, riaditeľ Slovenského inštitútu v Ríme a náš najslávnejší operný spevák stal prvým čestným členom Unifora.

Veľmi sa tešíme, že pán Dvorský prijal naše pozvanie a stal sa historicky prvým honorárnym členom UF. Titul čestného člena UF mu bol udelený z rôznych dôvodov. Bol to práve Peter Dvorský, ktorý stál pri zrode a tvorení Unifora a ktorý podporoval študentov zahraničí od začiatku.

Organizačný tím Unifora (OT UF ) pozval Dvorského stať sa čestným členom na základe jeho mimoriadneho záujmu s ktorým podporil hlavnú myšlienku Unifora spájať slovenských študentov v zahraničí a na základe jeho vynaloženého úsilia pri prípravách prvého stretnutia Unifora v Ríme.

Berúc v úvahu jeho trvalú angažovanosť a propagáciu našej činnosti, zdieľanie jej hodnôt a za všetky menované i iné zásluhy pri činnosti Unifora, bolo pre Uniforum cťou pozvať Petra Dvorského stať sa čestným členom Unifora- Fóra slovenských študentov na univerzitách v zahraničí, ktorý naše pozvanie prijal.

Ďakujeme, za jeho mimoriadnu dôveru, ktorú do nás vkladá, za jeho podporu, spoluprácu a nádej, vďaka ktorej vieme, že naša snaha spájať sa a navzájom si pomáhať má zmysel.

S veľkou radosťou vítame medzi nami tak výnimočnú osobnosť a dúfame, že ho aj naďalej budeme môcť nadchnúť našou prácou a vynaloženým úsilím.

OT UNIFORUM

List čestného člena Unifora - Peter Dvorský