IULM – International University of Languages and Media

IULM_logo

13 màja 2017 sa v Miláne konal IULM Open Day 2017 – Deň otvorených dverí na International University of Languages and Media (Libera Università delle lingue e Comunicazione). Naša kolegyňa Vladislava Stanková sledovala udalosť cez streaming, aby vám mohla podať správu o tom, ako to celé priebiehalo a čo dôležité bolo počas dňa povedané.

Università IULM je jednou z našich partnerských univerzít a takisto sa zúčastnila na veľtrhu talianskych univerzít s názvom Uniforum Orientamento day, ktoré Uniforum zorganizoval 4. apríla 2017 v Bratislave.

Už z názvu sa dá vydedukovať, že Univerzita IULM je zameraná na jazyky a komunikáciu. Pod slovami jazyk a komunikácia sa však skrýva omnoho viac, než len štúdijné programy zamerané na tlmočníctvo, masmediálnu kominukáciu či reklamu. Cestovný ruch, kultúra, štúdium muzických umení a rozvoj talentu v plánovaní a príprave kultúrnych podujatí, výstav, vernisáží a podobne, ale taktiež cielený a efektívny marketing, tvorenie a prenos reklamnej správy, schopnosť komunikovať, podávať a spracúvavať informácie, nakoľko práve tieto schopnosti sú dnes dôležitými ukazovateľmi najvychýrenejších svetových firiem a inštitúcií.
Sme naozaj veľmi radi, že máme tú česť spolupracovať s Univerzitou IULM, ktorá vás pripravi na vašu budúcu profesionálnu kariéru a veríme, že ak si vyberiete študovať na tejto škole, otvoria sa vám dvere do sveta aj na pracovný trh.

Deň otvorených dverí IULM, sa konal najmä v jednom z dvoch auditorií, ktoré patria univerzite IULM a ktoré sa nachádzajú rovno v jej univerzitnom kampuse v Miláne. Ten sa rozprestiera na 50.000 m², pozostáva zo 6 budov, 2 študentských internátov a 4 jedálni.
Deň otvorených dverí bol zameraný na prezentáciu odborov bakalárskeho štúdia a jednotlivé vstupy boli počas dňa rozdelené práve na 30-40 minútové prezentácie daných odborov.

Skoro pri všetkých prezentáciách sa opakovali slová ako “JOB LAB”, “Job seminars”, možnosti štúdia v zahraničí hradené školou, partnerské vzťahy s významnými inštitúciami a firmami, a odborné stáže. Univerzite totiž záleží na tom, aby študenti, okrem teoretickej znalosti, nadobudli počas štúdia aj veľakrát vyhľadávanú prax.

JOB Lab

S cieľom umožniť študentom nadobudnúť prax, IULM dvakrát do roka organizuje takzvaný “JOB – Lab” – pracovné laboratórium. “JOB Lab” sú cvičenia, ktoré sú v rámci výučby plánované do laboratorií, kde sa riešia konkrétne projekty od partnerských firiem a kde si školy a študenti možu otestovať svoje odborné znalosti. Najlepšie vyhotovené projekty bývajú zvyčajne zrealizované danou firmou a študent si tak obohatí svoj životopis.

JOB Seminars

Ide o semináre, ktoré sa konajú viackrát za mesiac a spočívajú v interaktívnych prednáškach, vedené úspešnými, častokrát známymi podnikateľmi z daného odborného sektoru.

Hoci bol tento deň venovaný bakalárskému štúdiu, ponuku magisterského štúdia nájdete na nasledujúcom screenshote.
IULM magisterske odbory

Študijné odbory IULM

Tlmočníctvo a komunikácia – (Interpretariato e Comunicazione)

Prezentácia bola odprezentovaná v podaní profesorky Laury Brignoli a Dorothee Friemert. Hneď na úvod úpútali študentov slová pani profesorky Brignoli, ktorá vysvetľovala, že po ukončení bakalárskeho štúdia daného odboru, budú mať študenti dostatočne pevné základy nato, aby mohli vykonávať odbornú činnost. Študenti boli oboznámení aj s tým, že existuje možnosť získať dvojitý akreditovaný diplom, a to vďaka štúdiu počas tretieho ročníka rovno na Univerzite Chambery vo Francúzsku. Samozrejme, dá sa vycestovať do zahraničia aj cez program Erasmus+ a ponuka Univerzít je v tomto prípade naozaj veľmi lákavá. Ako si môžete všimnúť nižšie, učebný plán je naozaj pestrý a okrem základných predmetov zahŕňa aj štúdium psychológie, komunikácie a štúdium podnikového hospodárstva. To preto, aby bolo študentom poskytnuté všetko, čo potrebujú vedieť, aby mohli vykonávať túto odbornú činnost. Dôležitou súčasťou odboru sú však laboratória, na ktorých si študenti môžu priebežne otestovať ich schopnosti. Čo sa týka ponuky cudzích jazykov, na výber majú študenti širokú voľbu, od nemčiny po čínštinu.
Učebný plán- predmety- Odbor : Interpretariato e comunicazione:IULM_interpretacia-a-tlmocnictvo

Kultúra, umenie a kultúrne podujatia – (Arti, Spettacolo, eventi culturali)

Prezentáciu o tomto odbore mal na starosti riaditeľ školy Prof. Vincenzo Trione spoločne s bývalou študentkou Giuliou Gelmini. Prezentácia sa začala krátkym upútavým videom s názvom „Kultúra z každého uhla pohľadu“. Potom nasledovali slová študentky Giulii, ktorá hovorila o veľkých možnostiach, ktoré sa študentom naskytnú počas štúdia, ako napríklad spolupráca s firmami a inštitúciami, kde často absolventi zostanú pracovať. Napríklad, jedna bývala študentka Univerzity IULM, pracuje dnes ako organizačná riaditeľka Múzea Louvre v Paríži. To všetko vďaka bohatej partnerskej sieti ako môžete vidieť na screenshote pod textom. Prof. Trione zdôraznil, že dôležitou súčasťou je štúdium jazykov, a preto Univerzita aj v tomto prípade ponúka študentom možnosť štúdia v zahraničí, ktoré je plne hradené školou. Profesor Trione takisto spomenul, že do plánu štúdia sú zaradené takzvané “Job semináre” a “Job laboratória”, o ktorých sme vám spomínali vyššie v úvode. Odbor Arti, Spettacolo e Eventi culturali vám otvorí mnohé pracovné možnosti, niektoré z nich sú uvedené nižšie na screenshote.
Partneri pre odbor Arti, Spettacolo e Eventi culturali:
IULM_Partners
Odborné uplatnenie, odbor Arti, spettacolo ed eventi culturali:
IULM_Uplatnenie

Cestovný ruch, management a územie -(Turismo, management e territorio)

Tento odbor bol uvedený v podaní profesorov Annamaria Esposito a Marca Maggioliho. Pani profesorka Esposito začala svoju prezentáciu všeobecnými informáciami o univerzite, čiže jej stručnou organizačnou schémou.
Organizačná schéma IULM:IULM_organizacna-schema

Prezentujúci kládli zdôraz najmä na zručnosť, ktorú študenti v tomto sektore nadobudnú, vďaka vzdelávacím pobytom na iných európskych univerzitách v rámci programu Erasmus+, alebo vďaka stážam, ktoré škola ponúka a kam posiela svojich študentov otestovať si nadobudnuté schopnosti. Mimochodom, Univerzita IULM aktuálne spolupracuje s 86-timi univerzitami cez program Erasmus+. Okrem štátov Európskej Únie majú študenti možnosť vycestovať aj do Spojených štátov a to počas magisterského štúdia, ak by sa rozhodli pokračovať. Mnohí bývalí študenti, ktorí sa podielali na programe Erasmus +, alebo využili príležitosť stáži v partnerských inštitúciách, hoteloch, tour operators v Taliansku či mimo Talianska, dostali neskôr pracovnú ponuku od hostiteľskej inštitúcie/firmy. Aj pre tento odbor sú neodlučiteľnou súčasťou už vyššie spomínané „Job Seminars“ a “Job Lab”. Odbor cestovný ruch, management a územie má bohatý učebný plán, ktorý pripravi absolventov na rôzne pracovné pozície.
Učebný plán – predmety Odboru: Cestovný ruch, management, územie:IULM_Ucebny-plan_Cestovny-ruch

IULM_Laurea-trienale_cestovny_ruch

Turismo, management e territorio

Posledné dva vstupy boli venované dvom odborom: Public relations a podniková komunikácia (Relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa) a Komunikácia, médiá a reklama (Comunicazione, media e pubblicità.)
Odbory sú si veľmi blízke no predsa sa od seba niečim odlišujú. Prvý odbor, Relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa, je viac zameraný na návrh a tvorbu marketingovej stratégie podniku, čiže stratégia, ktorá má za úlohu osloviť a nadviazať kontakt s koncovým užívateľom. Naopak, druhý odbor, Comunicazione, media e pubblicità, sa zaoberá výberom propagačných médií a zostavením marketingovej správy čiže, tvorivosťou alebo po taliansky „creatività“.

Relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa

Štúdijný program tohto odboru bol prezentovaný v podaní profesora Luca Pellegriniho, ktorý hneď na začiatok ukázal študentom akými rôznymi spôsobmi s nami každý deň nepriamo komunikujú firmy a organizácie a koľko informácií sa na nás počas jedného dňa prenesie. Ide o niečo viac než len o obyčajnú reklamu, jedná sa o komunikáciu, o „storytelling“, ktorý sa nám dostane do podvedomia.
K tomu aby, ste vedeli komunikovať a tvoriť čo najefektívnejšie marketingové stratégie, potrebujete vašu tvorivosť, ale aj veľa výcviku a skúseností, ktoré vám tento odbor poskytne. Po ukončení štúdia, budete schopní vykonávať a uchádzať sa o najrôznejšie odborné pracovné pozície. Štúdijný plán je zostavený tak, aby ste nadobudli všetky znalosti a zručnosti, ktoré zodpovedajú dnešným potrebám trhu.
Pracovné pozície pre absolventov Odboru: Relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa:IULM_profesie-komunikacia

Učebný plán-predmety odboru Pubbliche relazioni e comunicazione d’impresa:IULM_ucebny-plan_komunikacia

Comunicazione, media e pubblicità
O zakončenie doobedňajšieho bloku prednášok Open Day IULM sa postaral profesor Gianni Canova, ktorý poskytol informácie o odbore Komunikácia, média a reklama. Profesor Canova spomenul, že sa kladie veľký dôraz na praktické cvičenia/semináre, stáže v podnikoch a firmách, pretože študentom poskytnú kompetencie nevyhnutné pre ich pri vstupe na trh práce.
Vďaka takto premyslenému učebnému plánu, získajú študenti ucelený komplexný kultúrny a odborný prehľad a všetky potrebné znalosti.

Obsah učebného plánu v odbore Comunicazione, media e pubblicità:
IULM_ucebny-plan_komunikaca-media-reklama

Posledné dva odbory vám ponúknú nielen teoretickú prípravu na vysokej úrovni, ale dajú vám možnosť už počas štúdia vyskúšať riešenie reálnych problémov v praxi v aulách určených práve na takéto laboratória/cvičenia.

Deň otvorených dverí IULM bol zorganizovaný profesionálne a tešil sa početnej účasti.

Uniforum je v priamom kontakte s Univezitou IULM práve z dôvodu, aby sme Vám mohli vždy poskytnúť aktuálne informácie o jej študijných možnostiach, štipendiach či prijímacích pohovoroch.

Zaujíma ťa táto škola?
Chceš vedieť viac?
Máš záujem sa prihlásiť?

Napíš nám!
uniforum@uniforum.sk

Open Day IULM môžete nájsť aj na stránke YouTube.